Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Nowa wersja Comarch ERP XL 2015.1


16 grudnia 2014

Jest już dostępna kolejna wersja oprogamowania Comarch ERP XL 2015.1. Warto zaznaczyć, że wiele z wprowadzonych funkcjonalności dotyczy obszarów Produkcji i Logistyki, m.in. dodano Korekty ilościowo-wartościowe, pozwalające na zmianę ceny dla części ilości elementu transakcji, odświeżono wygląd wykresu Gantt`a oraz wprowadzono przenoszenie zmian wykonanych na operacji planowanej do jej realizacji.

Spośród nowości w wersji 2015.1 w poszczególnych obszarach funkcjonalnych warto wymienić:

Logistyka

 • Korekta ilościowo-wartościowa, pozwalająca na dokonanie zmiany ceny dla części ilości elementu transakcji. Uprawniony Operator może podać nową cenę oraz ilość, dla której ma ona obowiązywać, czego wynikiem jest „rozbicie” pozycji na dwa elementy transakcji o różnej cenie. Funkcjonalność ta została wprowadzona zarówno dla transakcji sprzedaży, jak i zakupu. W przypadku częściowej korekty zakupu, operacji takiej można dokonać w zakresie ilości dostępnej w magazynie, dokonując w ten sposób np. przeceny towarów słabo rotujących. 
 • Nieustanny rozwój funkcjonalności dotyczących Nowego Interfejsu m.in.: w zakresie sortowania po kolumnach Ilość\Netto\Brutto na listach elementów dokumentów handlowych i zamówieniach czy możliwości ukrywania kolumn z poziomu udostępnionego na listach menu kontekstowego. 
 • Zapisywanie na dokumentach PA, FS, FSL informacji o numerze paragonu zarejestrowanego na urządzeniu fiskalnym oraz o numerze raportu fiskalnego, w którym znajdzie się ten paragon. Funkcjonalność ułatwia weryfikację poprawności procesu fiskalizacji obrotu detalicznego. 
 • Rozszerzenie funkcjonalności zakładki „Znajdź” listy zamówień, na której dodano możliwość seryjnych operacji dla dokumentów listy. W ten sposób można już nie tylko szybko odszukać oferty/zamówienia spełniające żądane kryteria, ale również potwierdzać je, czy realizować. 
 • Oznaczenie towaru dodatkowym kodem i nazwą stosowaną przez Dostawcę/Odbiorcę tego towaru. Za pomocą tego kodu można dodawać towar na pozycje dokumentu rejestrowanego dla danego Kontrahenta. 
 • Eksport danych adresowych nabywcy, sprzedawcy, miejsca dostawy oraz dodatkowych informacji typu Remarks podczas wysyłania dokumentów awiza wysyłki oraz potwierdzenia dostawy za pomocą EDI.

Produkcja

 • Możliwość realizacji operacji wg planu, dzięki czemu zmiany związane z ilością/rodzajem zastosowanych materiałów wprowadzone na operacji planowanej będą przenoszone na realizację operacji. 
 • Usprawnienia w zamykaniu zleceń w postaci nowej funkcji zamykania zleceń produkcyjnych - bez przeprowadzania rozliczenia kosztów, znajdujące zastosowanie w firmach rozliczających koszty produkcji wg cen ewidencyjnych. 
 • Ułatwienia w zarządzaniu zleceniami poprzez wprowadzenie nowego stanu zlecenia produkcyjnego i możliwości „mrożenia” operacji. 
 • Możliwość ustalenia na Planie Produkcji aktualizacji ilości do produkcji na podstawie ilości minimalnej. 
 • Odświeżony wygląd wykresu Gantt’a nawiązujący stylistycznie do interfejsu Modern UI. 
 • Jednoczesna zmiana terminów rozpoczęcia wielu operacji z poziomu wykresu Gantt’a.

Księgowość

 • Rozwój funkcjonalności Korekty podatku dochodowego (KPD) w zakresie generowania Korekt powrotnych podatku dochodowego (KPPD) do KPD na skutek zmiany stanu rozliczenia, np. uregulowania płatności.

Dodatkowo wprowadzono zintegrowaną obsługę logowania SSO umożliwiającą logowanie do usług w chmurze takich jak „wszystko” czy „Społeczność Comarch ERP” bez konieczności podawania loginu oraz hasła.

Do Państwa dyspozycji oddano również najnowsze narzędzie analityczne Comarch BI Point. Jest to aplikacja w formie strony internetowej dostępnej na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Wyróżnikiem aplikacji jest nowoczesny i atrakcyjny wizualnie interfejs. Podczas tworzenia narzędzia duży nacisk położono na jego funkcjonalność, dzięki czemu tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych zestawień i analiz, w formie interaktywnych dashboardów jest łatwe i przyjemne.

Z Comarch ERP XL 2015.1 współpracuje także najnowsza odsłona Comarch ERP XL Obieg Dokumentów, która umożliwia elektroniczną archiwizację dokumentów oraz definiowanie procesów pracy z dokumentem elektronicznym np. tworząc ścieżkę obiegu dokumentów począwszy od doręczenia, poprzez procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skończywszy na przekazaniu do archiwizacji.
W najnowszej wersji Obiegu Dokumentów, którą znaleźć można na naszej stronie wprowadzono możliwość pracy na urządzeniach mobilnych poprzez dedykowaną stronę responsywną. Ponadto aplikacja umożliwia m.in. proste i intuicyjne tworzenie powiązań pomiędzy kolejnymi etapami obiegu, prezentację ścieżki w formie graficznej oraz bieżący podgląd skanów dokumentów wprowadzonych do obiegu.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych w systemie znajduje się w dokumencie: "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP XL w wersji 2015.1", który znaleźć można na Indywidualnych Stronach Partnerów.

Wersja Comarch ERP XL 2015.1 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z:

 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2015.0 
 • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży 2015.0 
 • Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2015.0.2 
 • Comarch ERP Mobile Magazyn 2013.4.1 
 • Comarch Retail 2015.0 
 • Comarch ERP XL Pulpit Pracownika 2015.1 
 • Comarch ERP XL Obieg Dokumentów 2015.1 
 • Comarch ERP e-Sklep 7.7 
 • Wszystko.pl