Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Co grozi za niewysłanie JPK


10 stycznia 2017

Zgodnie zobowiązującą ustawą o Jednolitym Pliku Kontrolnym Małe i Średnie Firmy zobowiązane są do wysyłania plików JPK właściwym organom podatkowym.

Rodzaj i wysokość sankcji, które mogą (ale nie muszą) być nałożone na podatników za brak przekazania JPK właściwym organom podatkowym uzależniony jest od tego, czy obowiązek ten wynika z żądania organów podatkowych (wysuniętego np. w trakcie kontroli podatkowej na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej) czy też bezpośrednio z przepisów prawa (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej)

Potencjalne sankcje za brak przekazania JPK

Ministerstwo Finansów przewidziało kary grzywny uzależnione od wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2016 roku.

Na żądanie organów podatkowych (np. w trakcie kontroli)

wysokość kary porządkowej: 2.800 PLN wysokość grzywny z art. 83 § 1 KKS: od 600 PLN do niemal 18 mln PLN

 1. Kara porządkowa (art. 262 § 1 pkt 2a OP) 
 2. Udaremnianie lub utrudnianie czynności organom podatkowym (art. 83 § 1 KKS)

Bez wezwania (JPK_VAT)

wysokość grzywny: 185 PLN – 3.700 PLN (w przypadku wyroku sądowego – maksymalnie 37.000 PLN)

 1. Brak kary porządkowej 
 2. Nieprzekazanie informacji w terminie (art. 80 § 1 KKS) 
 3. Przekazanie informacji nieprawdziwych (art. 80 § 3 KKS)

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu zgodnym z ustawą o JPK

Kogo i od kiedy dotyczy obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma będzie mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Od stycznia kolejnego roku to będą musiały także mikroprzedsiębiorstwa.

JPK kogo dotyczy od 2017

Pozostałe struktury mają być przedstawiane na żądanie odpowiednich organów. Obowiązek przesyłania na żądanie organów podatkowych dotyczy:

 • ksiąg rachunkowych
 • wyciągów bankowych
 • operacji magazynowych
 • faktur VAT
 • podatkowej księgi przychodów
 • ewidencji przychodów

 Kogo obejmuje JPK

Jestem mikro-małym czy średnim przedsiębiorcą? Jakie struktury muszę wysyłać?

Określenie, do której z powyższych grup zalicza się Twoja firma, zależy od trzech czynników:

 • średniego rocznego zatrudnienia, 
 • rocznego obrotu netto, 
 • rocznej sumy aktywów bilansu

JPK 2017