Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Modelowanie procesów w Comarch CDN XL


04 lipca 2012

Ścisła relacja z Klientem po zakończonym wdrożeniu systemu zapewnia nam stały kontakt i możliwość obserwacji, w jakim kierunku rozwija się jego działalność, jakie są nowe potrzeby firmy. Wówczas staramy się zaproponować optymalne rozwiązanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.

A ponieważ szanujemy czas naszych Klientów i pragniemy, żeby mieli go jak najwięcej na wymianę nowych pomysłów i realizację kolejnych projektów, aniżeli wykonywanie nudnych i powtarzalnych czynności, staramy się im w tym jak najczęściej pomagać i przenosić na system kolejne zadania.

Doskonałym narzędziem wspomagającym automatyzację pracy i pozwalającym zaoszczędzić znaczną ilość czasu jest Modelowanie Procesów w Comarch CDN XL.

Udało nam się zrealizować w ramach funkcjonalności tego modułu kilka interesujących projektów:

- automatyzacja wysyłki faktur zapisanych w formacie pdf.: stworzono proces, który w ciągu kilku minut od zatwierdzenia w programie faktury sprzedaży wysyła ją elektronicznie na wskazany na karcie kontrahenta adres mailowy. Dodatkowe możliwości tego rozwiązania to m.in.: możliwość wysyłania informacji nt. wysyłanych maili na skrzynkę mail'ową pracownika firmy; ustawienie dowolnego czasu realizacji wysyłki,np.: wszystkie faktury z danego dnia wysyłane są dopiero po godz. 16:00; sprawdzenie, czy kontrahent ma wpisany adres e-mail i wysłanie na skrzynkę pracownika firmy informacji o błędnym adresie lub jego braku. Takie rozwiązanie zapewnia m.in. wzrost poziomu obsługi klientów.

- automatyzacja wysyłki stanu płatności do klientów: stworzono proces wysyłający informację do kontrahentów o ich aktualnym stanie płatności. Na specjalnie przygotowanym wydruku widnieją wszelkie nierozliczone płatności kontrahenta z wyszczególnieniem płatności przeterminowanych. Maile wysyłane są automatycznie z systemu Comarch CDN XL raz w tygodniu.

- automatyzacja wysyłki listy nowoutworzonych kartotek kontrahentów i towarów: stworzony został proces, który raz w tygodniu wysyła odpowiedzialnemu menadżerowi listę nowych kart kontrahentów oraz nowych kart towarowych. Listy wysyłane są w postaci odpowiednio przygotowanych wydruków pdf. Lista kontrahentów zawiera podstawowe informacje teleadresowe, grupę do jakiej kontrahent został przydzielony, a także formę płatności jaka widnieje na jego karcie. Dodatkowo zawarta jest też informacje o operatorze, który kontrahenta utworzył oraz dokładnym czasie utworzenia. Na liście nowoutworzonych towarów poza kodem i nazwą umieszczona została także grupa towaru oraz informacja o operatorze i czasie utworzenia. Na obu listach znajdują się kartoteki utworzone w ciągu ostatnich 7 dni. Rozwiązanie zapewnia dostęp do zawsze aktualnych danych.

- automatyzacja wysyłki aktualnego stanu towarów pod zamówieni: handlowcy pracujący w module Zamówień Comarch CDN XL codziennie rano otrzymują na swoją skrzynkę mailową informację, czy wprowadzone przez nich zamówienia mogą być realizowane. Raport zawiera informacje o numerze zamówień i stanie ilościowym zamówionego towaru. Taka informacja jest rozsyłana do handlowców pracujących w centrali i oddziałach firmy.