Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
e-Sprawozdania Finansowe 2019

Zintegrowane Oprogramowanie zgodne z przepisami MF

Dowiedz się więcej

Audyt i dobór systemu ERP


Profisoft wykonuje audyty wdrożeń Comarch ERP - zarówno w trakcie projektu prowadzonego przez innych partnerów, jak i po jego zakończeniu - analizując stan wdrożonych i wykorzystywanych funkcjonalności.

Audyt w trakcie wdrożenia Comarch ERP ma na celu nie merytoryczną ocenę wyników prac (np. określenia prawidłowości ustawień konfiguracyjnych systemu), lecz ocenę sposobu realizacji i zarządzania wdrożeniem - tak, by odpowiednio wcześnie identyfikować potencjalne zagrożenia oraz znajdować rozwiązania dla problemów występujących we wdrożeniu.

Planując uruchomienie bądź wymianę systemu klasy ERP, najlepiej taki projekt rozpatrywać w kategoriach inwestycji, czyli przedsięwzięcia, które jest wydatkiem mającym przynieść konkretne korzyści w przyszłości. W przypadku typowych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa magazynu, otwarcie oddziału czy zakup linii technologicznej, w wielu przedsiębiorstwach dokonywane są analizy stosunku kosztów do korzyści. Wszystko po to, aby określić, czy ponoszone wydatki przyniosą odpowiednie zyski w założonym czasie. Warto w ten sam sposób potraktować wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania firmą, aby jeszcze przed uruchomieniem projektu oszacować, jaki będzie zwrot z inwestycji, i decyzję o starcie wdrożenia podjąć z jasno wytyczonymi i możliwymi do weryfikacji planami biznesowymi.

Wzrost efektywności po wdrożeniu ERP
Ładowanie wykresu...
Źródło: www.comarch.pl

Dynamiczne analizy i raporty

Powered HTML5 Mobile