Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
Wdrażamy systemy ERP,
Tworzymy dedykowane rozwiązania IT,
Konsultujemy i dbamy o Infrastrukturę ERP
Specjalizujemy się w rozwiązaniach Firmy Comarch ERP
823
WDROŻONYCH SYSTEMÓW IT
30
LAT DOŚWIADCZENIA
No.1
COMARCH ERP
Automatyczne Skanowanie Faktur
Nowy Produkt Comarch OCR
Nie trać czasu na ręczne wprowadzanie Faktur
Czy Twoja Firma jest Gotowa ?
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zintegrowana Aplikacja Comarch PPK
Program do Obsługi PPK dla Systemów Comarch
Wdrażasz Systemy Comarch ERP
Szukamy Właśnie Ciebie - Pracuj w Profisoft
Dołącz do Najskuteczniejszego Teamu ERP
Zdobądź Kompetencje Najlepszych Konsultantów ERP
Certyfikowane Centrum Szkoleniowe
Skorzystaj z Dofinansowania na
Szkolenia Comarch ERP Altum, XL, Optima
Dowiedz się jak pozyskać fundusze na Rozwój Twojej Firmy
 
 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusem (COVID-19)Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zus, od kiedy, wniosek

W związku z podjęciem działań zapobiegających szybkiemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 w Polsce, powstała specjalna specustawa dotycząca rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Mówi ona o ograniczaniu tworzących się skupisk ludzi poprzez zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach, a także uczelniach.

W związku z powyższym, rodzicom i prawnym opiekunom dzieci w wieku poniżej 8 lat przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówki do której dziecko uczęszcza.

Jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Warunkiem otrzymania dodatkowego zasiłku jest wiek podopiecznego nie przekraczający 8miu lat a także posiadanie ubezpieczenia chorobowego (np. bycie pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność pozarolniczą).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020?

Aby ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy czy zleceniodawcy.
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły można pobrać ze strony ZUS:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - wzór (plik docx 15kb)

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Wniosek Z-15A ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b nie są potrzebne.

Od kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dniach od 12 do 25 marca, gdyż jest to okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek będzie przysługiwał zgodnie z danymi w oświadczeniu, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli podany zostanie w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy zostaną wpisane.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzi w skład 60 dni podstawowego zasiłku opiekuńczego?

Czasu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły nie wlicza się w poczet standardowego zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 14.

Co w przypadku, gdy dziecko w międzyczasie ukończy 8 lat?

W przypadku dzieci, które w trakcie trwania wyznaczonego okresu dla zasiłku opiekuńczego ukończą osiem lat, zasiłek należy się do przedednia osiągnięcia takiego wieku.

Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

W oświadczeniu o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 można podać całkowity okres opieki nad dzieckiem lub wyłączyć z tego okresu dni wolne od twojej pracy, np. sobotę i niedzielę a także dni, w których dziecko miało zapewnioną opiekę.

Można wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo okres częściowy, np. od 16 do 25 marca, albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki (czyli bez weekendów) np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

Kogo należy poinformować o skorzystaniu z zasiłku?

Osobą jaką należy poinformować o chęci skorzystania ze świadczenia jest pracodawca (w przypadku pracownika), zleceniodawca (w przypadku zleceniobiorcy) lub bezpośrednio ZUS (w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej).

Dodatkowa opieka nad dzieckiem - kiedy zgłosić?

Informację o skorzystaniu z zasiłku można złożyć w dowolnym momencie. Wniosek jest niezbędny do umożliwienia wypłaty zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - jak liczyć?

Zasiłek opiekuńczy liczony jest za każdy dzień sprawowania opieki. W przypadku gdy oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi, to skorzystać z zasiłku w tym samym czasie może tylko jedno z rodziców.

Kto finansuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, podobnie jak zasiłek opiekuńczy, przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że nie obciążane są fundusze pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

Czy Comarch ERP Optima rozlicza dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z koronawirusem?

Ewidencjonowanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w programie Comarch ERP Optima będzie możliwe w wersji wydanej 19go marca.

Gdzie dostępne są aktualne informacje na temat SARS-Cov-2?

Bieżące informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w tym jakie należy podjąć środki ostrożności a także jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdą Państwo w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej:

Przejdź do serwisu www.gov.pl

Mapa koronawirusa Polski

Mapę na której przedstawiono zebrane dane na temat rozprzestrzeniającego się SARS-Cov-2 udostępnia Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (EDCD) odpowiedzialne za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi.

Mapa zasięgu koronawirusa (COVID-19)