Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Comarch ERP XL 2024.0 – duże zmiany w nowej wersji


21 grudnia 2023

comarch erp-XL 2024

Najnowsza wersja Comarch ERP XL niesie ze sobą wiele zmian związanych głownie z coraz pełniejszą integracją ze środowiskiem Krajowego Systemu e-Faktur i uruchomieniem testowej wersji nowego pomocnika systemowego ChatERP opartego o mechanizmy sztucznej inteligencji. Wiele zmian dotknęło również aplikacje satelickie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Integracja z KSeF

W obszarze wymiany danych z Krajowym Systemem e-Faktur dodana została obsługa kolejnych danych podczas wysyłki faktur wg schematu FA(2) faktury ustrukturyzowanej. Ze względu na duży zakres zmian Comarch zapowiedział publikację oddzielnego dokumentu opisującego całościowe zasady mapowania poszczególnych danych z systemu Comarch ERP XL na strukturę FA(2).

Możemy spodziewać się zmian w obsłudze pola GTIN i GTINZ faktury/zamówienia, które wypełniane jest numerem EAN towaru, poszerzenia możliwości sekcji Dodatkowy Opis o wysyłkę atrybutów, przypisanych do nagłówka dokumentu lub danej sekcji, oznaczonych parametrem KSeF

Uporządkowaniu uległy także zasady identyfikacji nazw i adresów  podmiotów podczas wysyłki do KSeF ze względu na różnice między zasadami obowiązującymi w schematach FA(1) i FA(2)

Ważną zmianą na formatkach dokumentów sprzedaży i ich korekt jest nowo dodany parametr Awaria, pozwalający na stosowne oznaczenie dokumentów rejestrowanych w sytuacjach, kiedy ich wysłanie do KSeF było niemożliwe z uwagi na awarię systemu KSeF.

„Dokumenty oznaczone parametrem Awaria mogą być wysyłane do KSeF z chwilą, gdy awaria ustanie, przy czym po ich wysłaniu ustawienie znacznika Awaria nie ulega zmianie, dzięki czemu Użytkownik może nawet w późniejszym czasie zweryfikować, dlaczego dokument został wysłany do KSeF z opóźnieniem.”

Podobny znacznik można dodać także na fakturach zakupu. Parametr oznacza, że fakturę otrzymano od Dostawcy w tradycyjny sposób w powodu awarii systemu KSeF.

Nowym oznaczeniem jest także status wysyłki, będący informacją o stanie dokumentu pobieraną ze środowiska KSeF. Pozwala on określić, czy dokument jest w trakcie wysyłki, został wysłany poprawnie, czy może nastąpił błąd.

Obsługa operacji KSeF została dodana do definiowanych Procesów, które uwzględniają:

 • wysyłki faktury do KSeF
 • pobrania UPO
 • importu faktur zakupu z KSeF

 

Planowanie zleceń i nadzleceń na wskazane zasoby

Największą zmianą w obszarze produkcji jest dodanie możliwości wskazywania zasobów do zaplanowania na dokumentach ZP/NZP. W ramach nowej funkcjonalności z poziomu zleceń produkcyjnych lub nadzleceń można wybrać konkretne zasoby produkcyjne, które mają zostać dobrane do poszczególnych operacji podczas ich planowania

"Na dokumencie ZP oraz NZP udostępniono nową zakładkę [Zasoby]. Jest ona widoczna na dokumentach, gdy na danym ZP/NZP zaznaczony jest nowy parametr: Planowanie w oparciu o wskazane zasoby. Podczas dodawania pozycji do ZP, przy włączonym parametrze Planowane w oparciu o wskazane zasoby, nowa lista zasobów, prezentowana na zakładce [Zasoby], będzie automatycznie wypełniana danymi, wynikającymi ze wskazanej na pozycji ZP technologii. Na listę wczytywane będą kolejne pozycje z gniazdami, przypisanymi do odpowiednich operacji w technologii, która została wskazana na pozycji zlecenia."

Pozwala to na wiele nowych działań, między innymi planowanie w oparciu o wskazane zasoby, czy filtrowanie zasobów bezpośrednio przypisanych do danej operacji

Zmiany w rejestrze VAT na potrzeby KSeF

Zmiany w obszarze księgowości to także dostosowanie do Krajowego Systemu e-Faktur. Na listach pojawiły się nowe kolumny odpowiadające za wyświetlanie statusu, numeru i dat powiązanych z wysyłką dokumentu do KSeF.

W tym miejscu należy przyponieć, że według Ustawy o Vat faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę, a za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF.

Od 01.07.2024 r. datą wystawienia faktury będzie, w przypadku transakcji:

 • B2B – data wysłania do KSeF
 • B2C – data wystawienia faktury w systemie ERP (nie będą podlegać wysyłce do KSeF)

 

Poprawa bezpieczeństwa w synchronizacji z XL HR

W wersji Comarch ERP XL 2024.0 zmieniony został sposób komunikacji i zapisu danych między systemem ERP a modułem XL HR. Gwarantuje on dużo większe bezpieczeństwo wymiany danych.

„Ponieważ dawna synchronizacja oparta o zlinkowane serwery różni się znacznie od nowej synchronizacji bezpośredniej, po zainstalowaniu nowej wersji Comarch ERP XL 2024.0 konieczne będzie nawiązanie współpracy z XL HR wg nowych zasad”.

W procesie łączenia i uwierzytelniania może być potrzebna pomoc specjalistów.  W razie problemów zapraszamy do kontaktu.

ChatERP także w Comarch ERP XL

Zgodnie z zapowiedziami kolejny system Comarch ERP otrzymał wsparcie w postaci asystenta- sztucznej inteligencji. Podobnie jak w opisywanym wcześniej Chat ERP w Comarch ERP Optima głównym założeniem dodatku jest ułatwienie wyszukiwania w systemie danych i informacji oraz ułatwienie w nawigacji po interfejsie. ChatERP znajdziemy – po otrzymaniu dpowiednich uprawnień – w oknie komunikatora.

Ze względu na poziom skomplikownia systemu Comarch ERP oraz testowej fazy ChatERP na razie możliwe jest otrzymanie rzetelnej odpowiedzi na pewną grupę pytań. Zbiór przykładowych promptów znaleźć można pod adresem https://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/xl165-chaterp-w-comarch-erp-xl/

Ważne jest także zastrzeżenie ze strony Comarchu:

„Odpowiedzi udzielone przez Comarch ChatERP są generowane przez algorytmy AI, co oznacza, że zarówno dane z pytań, jak i z uzyskanych odpowiedzi są przesyłane do Comarch lub Open AI w celu świadczenia usługi. Dlatego też korzystanie z usługi naszego wirtualnego asystenta stanowi jednoczesne wyrażenie zgody na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych.

Aby w tej wymianie danych ograniczyć ryzyko nadmiernego przetwarzania informacji:

 • Użytkownik korzystający z usługi zobowiązuje się do nieprzekazywania w zadawanych pytaniach danych osobowych, wrażliwych i innych stanowiących tajemnicę firmy;
 • Mechanizm generowania odpowiedzi w ChatERP (Beta) nie dopuszcza takich, które skutkowałyby przetwarzaniem danych osobowych.

Jest to również istotne ze względu na fakt, że wszelkie informacje zawarte w zadawanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach są zapisywane i wykorzystywane do celów treningowych doskonalenia usługi.”

W fazie testowej obowiązuje dobowy limit 25 zapytań na użytkownika.

Zmiany w pozostałych aplikacjach satelickich

 • Przesyłanie promocji pakietowych, promocji progowych oraz możliwość Inwentaryzacji  w Comarch POS
 • Integracja z rozwiązaniami Comarch webPOS
 • Prezentowanie w komunikatach o blokadzie dokumentu informacji szczegółowych z  Comarch WMS
 • Obsługa rodzajów przesyłek związanych z rodzajem usługi w Comarch Shipping
 • Nowe dane przesyłane z towarów na oferty wszystko.pl oraz nowy edytor HTML opisu oferty zgodny z wymaganiami platformy

 

Jak zawsze zachęcamy do bieżącego aktualizowania systemów i aplikacji oraz kontaktu z naszymi specjalistami

Potrzebuję pomocy w aktualizacji Comarch ERP XL