Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Nowe wzory deklaracji rocznych w Comarch ERP Optima 2022.2.1


27 stycznia 2022

Zapytaj ekspertów o Comarch ERP Optima

Jednym z czynników wpływających na to, czy warto inwestować w dane oprogramowanie dla firm jest między innymi fakt jak szybko jego producent reaguje na zmiany. W najnowszej wersji Comarch ERP Optima uwzlędniono między innymi...

Zmiany w wyliczaniu zaliczek podatku od wynagrodzenia

Wynikają one wprost z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podczas naliczania wynagrodzenia ustalane będą dwie kwoty zaliczki podatku: jedna według obowiązujących przepisów oraz druga zgodnie z zasadami obowiązującymi na 31.12.2021 r. Jeśli zaliczka ustalona na 31.12.2021 będzie niższa to ona zostanie pobrana z wynagrodzenia pracownika i będzie wyświetlana w polu Zaliczka podatku do urzędu skarbowego. Różnica pomiędzy zaliczką należną ustaloną według przepisów wynikających z Polskiego Ładu, a faktycznie pobraną z wynagrodzenia będzie czekała do pobrania z wynagrodzenia pracownika w kolejnych miesiącach.

PIT-2 w wersji 7

Wydruk PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych został dostosowany do nowego wzoru.

Składka zdrowotna właścicieli (Polski Ład)

W ramach Polskiego Ładu zmienił się sposób ustalania podstawy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku podstawa oraz wysokość składki zdrowotnej uzależnione od sposobu opodatkowania. Najnowsza wersja Optimy uwzględnia te zależności.

Nowe wzory deklaracji rocznych

Nowa wersja wprowadza zaktualizowane wzory deklaracji rocznych PIT-28(24), PIT-36(29), PIT-36L(18) oraz PIT-37(28).Dodano też możliwość eksportu deklaracji PIT-28(24), PIT-36(29), PIT 36L(18) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Zmiany w słownikach kodów

Zaktualizowane zostały między innymi słowniki kodów tytułu ubezpieczeń, kody zawodów oraz kod terminu składania deklaracji ZUS

sPrint Beta

Nowością w tej wersji jest wprowadzenie integracji z silnikiem wydruków Comarch sPrint. Na formularzu edycji wydruku oprócz dotychczas dostępnych typów Crystal, GenRap i XML dodana została opcja sPrint(BETA)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami aktualizacji na stronach Comarch oraz aktualizacji oprogramowania

Przejdź do aktualizacji