Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Wiosenne aktualizacje Comarch ERP XL


03 marca 2023

Zapytaj o aktualizację oprogramowania Comarch

Najnowsza aktualizacja kwartalna Comarch ERP XL to głownie zmiany w obszarach skanowania/wydruku dokumentów, księgowości i e-commerce. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Comarch sPrint i zmiany w OCR

Comarch sPrint nie wymaga już odinstalowywania aplikacji ręcznie przy aktualizacji. Przy aktualizacji Comarch ERP XL wersja sPrint 0.5 zostanie zaktualizowana do najnowszej (aktualnie 2023.0), a mechanizm automatycznych aktualizacji sPrint będzie już stałą częścią aktualizacji Comarch ERP XL.

Wydruki o typie sPrint można teraz definiować wprost z poziomu Systemu. Jeśli wydruk nie ma jeszcze dodanej definicji po przejściu do edycji definicji system odeśle Cię do kreatora danych szablonu w sPrint. Stworzoną w ten sposób definicję możesz przypisać do utworzonego wydruku w Comarch ERP XL.

Najważniejsza zmiana w Comarch OCR to możliwość wczytywania dokumentów Przyjęć Wewnętrznych (PW) na podstawie plików .pdf oraz plików graficznych: .jpg, .jpeg, .tiff, .png, .tif, .bmp, .gif. Wczytywane są zarówno dokumenty w walucie PLN jak i w każdej walucie obcej zgodnej ze standardem ISO, o ile w Systemie dodano tą walutę. Wczytane dokumenty mogą zostać spięte z faktycznym zamówieniem.

Każdy utworzony przy pomocy usługi OCR powinien zostać zweryfikowany pod kątem jego zgodności z oryginałem, dlatego w ramach ułatwienia dostępny jest podgląd skanowanego dokumentu. Jednocześnie nie plik niezweryfikowany nie może zostać zatwierdzony.

Korekty powrotne w „uldze na złe długi”

Ulga na złe długi umożliwia wierzycielowi odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. NSkorzystanie z tej procedury wywołuje skutki zarówno u wierzyciela, jak i podatnika, ponieważ nabywca zobowiązany jest do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej terminowo faktury (Ustawa o VAT, art. 89a).

W myśl ustawy podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (brak wpłaty w okresie 90 dni od upłynięcia daty płatności określonego umową lub fakturą).

Do poprzedniej wersji system Comarch ERPXL pozwalał na automatyczną generację korekt z tyt. „Ulgi na złe długi” wyłącznie na podstawie przeterminowanych płatności, dla których okres przeterminowania wynosił 90 dni i przypadał na dany okres rozliczeniowy ( ZD’FS - po stronie sprzedaży, ZD’FZ - po stronie zakupu. Wciąż jest taka możliwość, a dodatkowo system umożliwia generowanie korekt na podstawie zdarzeń mających wpływ na zmianę stanu rozliczenia, jeżeli wcześniej, na podstawie nierozliczonej płatności została wygenerowana korekta. W systemie będą figurować jako korekty pierwotne i korekty wtórne.

Jeżeli faktura sprzedaży nie zostanie uregulowana w okresie rozliczeniowym, w którym wypada 90 dzień licząc od następnego dnia po upływie terminu płatności, to fakt ten jeszcze nie uprawnia do skorzystania z ulgi na złe długi. Kluczowy jest stan rozliczeń na dzień sporządzenia/złożenia deklaracji VAT-7 i fakt ten również został uwzględniony w najnowszej wersji systemu. Szczegóły obsługi korekt znajdują się na stronach pomocy Comarch,

Zlecenia na półprodukty przy planowaniu wyrobów.

Do tej pory, w module produkcyjnym, przy generowaniu zleceń na półprodukty podczas planowania wyrobu gotowego, system w pierwszej kolejności sprawdzał, czy istnieją już jakieś potrzebne, a zaplanowane wcześniej półprodukty na innych zleceniach, które można wykorzystać do bieżącego planowania. W przypadku, gdy takie półprodukty na innych zleceniach były odnajdywane, wtedy nowe zlecenia na półprodukty nie były generowane, a znalezione półprodukty były wiązane z planowanym zleceniem.

Od wersji 2023.1 w module produkcyjnym Comarch ERP XL jest możliwość, aby podczas planowania wyrobu gotowego, zlecenia na półprodukty były planowane zawsze – nawet wtedy, gdy istnieją już jakieś zaplanowane półprodukty, które można by wykorzystać

Podobną funkcjonalność posiada Produkcja.NET, przy czym w naszym systemie istnieje dodatkowo możliwość tworzenia zleceń komasacyjnych optymalizujących wytwarzanie półproduktów dla rozproszonych zleceń

Aktualizacje w aplikacjach współdziałających

Comarch POS

 • Obsługa i synchronizacja zamówień sprzedaży
 • Zmiany w uprawnieniach i konfiguracji w obszarze zamówień
 • Synchronizacja zamówień pomiędzy systemami

Comarch e-Commerce

  • Przesyłanie promocji pakietowych do Comarch e-Sklep
  • Informacja o promocjach na dokumentach zamówień
  • Baselinker i Check24 jako nowe źródła zamówień
  • Dalsze integracje z wszystko.pl

Jak zwykle zachęcamy do aktualizacji oprogramowania

Jeśli potrzebujesz pomocy z aktualizacją lub chcesz zapytać o nowe ceny oprogramowania Comarch skontaktuj się z naszym biurem

Wyślij wiadomość