Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
Wdrażamy systemy ERP,
Tworzymy dedykowane rozwiązania IT,
Konsultujemy i dbamy o Infrastrukturę ERP
Specjalizujemy się w rozwiązaniach Firmy Comarch ERP
823
WDROŻONYCH SYSTEMÓW IT
30
LAT DOŚWIADCZENIA
No.1
COMARCH ERP
Automatyczne Skanowanie Faktur
Nowy Produkt Comarch OCR
Nie trać czasu na ręczne wprowadzanie Faktur
Czy Twoja Firma jest Gotowa ?
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zintegrowana Aplikacja Comarch PPK
Program do Obsługi PPK dla Systemów Comarch
Wdrażasz Systemy Comarch ERP
Szukamy Właśnie Ciebie - Pracuj w Profisoft
Dołącz do Najskuteczniejszego Teamu ERP
Zdobądź Kompetencje Najlepszych Konsultantów ERP
Certyfikowane Centrum Szkoleniowe
Skorzystaj z Dofinansowania na
Szkolenia Comarch ERP Altum, XL, Optima
Dowiedz się jak pozyskać fundusze na Rozwój Twojej Firmy
 
 
 

Obsługa Comarch ERP Optima w związku ze zmianami w przepisach dot. tarczy antykryzysowejZapytaj eksperta o zmiany w Comarch ERP Optima 2020.5.1

W związku z tarczą antykryzysową wprowadzającą wiele zmian w przepisach, podpowiadamy, jak obsłużyć je w Comarch ERP Optima.

Tarcza antykryzysowa Comarch ERP Optima.
Płace i Kadry:

Jak odnotować w programie Comarch ERP Optima nieobecność typu kwarantanna?

Pracownikowi, który jest objęty kwarantanną, przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby (finansowane przez pracodawcę) lub zasiłek chorobowy (finansowany ze środków ZUS).

Pracownikowi należy odnotować standardową nieobecność ‘Zwolnienie chorobowe’, przyczyna Zwolnienie lekarskie. W wypłacie, w zależności od ilości dni wcześniejszych nieobecności chorobowych w roku, zostanie naliczone Wynagrodzenie za czas choroby lub Zasiłek chorobowy. Wprowadzając nieobecność na zakładce 2. Pozostałe można wprowadzić dodatkowy opis np. ‘kwarantanna’.

Jak w programie odnotować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8, w związku z zamknięciem żłobka / klubu dziecięcego / przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko?

Pracownikowi należy wprowadzić nieobecność ‘Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek)’ z tytułu którego w wypłacie zostanie naliczony ‘Zasiłek opiekuńczy’.

W module Płace i Kadry Plus nieobecność można wprowadzić seryjnie dla zaznaczonych pracowników poprzez opcję ‘Seryjne dodawanie nieobecności”.

Nieobecność dostępna jest od najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima 2020.4.1.

W jaki sposób mogę w Comarch Optima zaewidencjonować pracę zdalną?

Praca zdalna pracownika może zostać odnotowana przy wykorzystaniu dostępnej w programie Comarch ERP Optima strefy ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie’. Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’.

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania pracy zdalnej dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

Aby móc odnotować strefę ‘Czas pracy wykonywany zdalnie’ należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

W jaki sposób odnotować odroczenie wpłat do urzędu skarbowego z tytułu zaliczki na podatek PIT-4R?

W związku z odnotowaniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 istnieje możliwość odroczenia do 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatności zaliczek na podatek, pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Odroczenie dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także od przychodów z umów cywilnoprawnych.

Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty o urzędu skarbowego, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w zapisie dotyczącym zaliczek na PIT-4 zmienić datę w polu ‘Termin płatności’.

W jaki sposób odnotować w ERP Optima czas przestoju w wysokości 100% wynagrodzenia?

Odnotowanie czasu pracy związanego z przestojem płatnym 100% jest możliwe dzięki wykorzystaniu strefy ‘Czas przestoju płatny 100%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’.

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

W jaki sposób odnotować w programie pracownikowi objętemu przestojem obniżenie wynagrodzenia do 50% (przy zachowaniu minimalnego wynagrodzenia)?

W celu odnotowania pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym obniżenia wynagrodzenia do 50% należy dokonać modyfikacji planu pracy, wprowadzając w kalendarzu pracownika strefę ‘Czas przestoju płatny 50%’. Aby odnotować taką strefę należy posiadać najnowszą wersję programu Comarch ERP Optima 2020.4.1 oraz zainstalować dodatkową aktualizację dostępną z poziomu zakładki Pomoc > Ważne aktualizacje.

Strefa ta powinna zostać wprowadzona w kalendarzu ‘Plan pracy pracownika’ – po wejściu do danego dnia lub przez opcję ‘Seryjne wstawianie dni’.

W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odnotowania przestoju płatnego 50% dla wskazanych pracowników za wybrany okres poprzez opcję ‘Seryjne wstawianie dni – plan pracy’.

W przypadku wystąpienia nieobecności w okresie, w którym pracownik ma odnotowaną pracę w innej strefie niż ‘Czas pracy podstawowy’ należy w konfiguracji kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik zaznaczyć parametr ‘Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność’. Parametr należy zaznaczyć przed wprowadzeniem nieobecności.

W jaki sposób odnotować obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy o 20% w Comarch ERP Optima?

Pracodawca może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W celu odnotowania takiej informacji należy dokonać aktualizacji danych kadrowych, podświetlając pracownika i wybierając opcję ‘Aktualizuj’, a następnie zmodyfikować wymiaru etatu oraz stawkę zaszeregowania. Po zapisaniu formularza danych kadrowych, zostanie dodana nowa pozycja na liście zapisów historycznych pracownika.

UWAGA: W przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca nie zalecamy modyfikacji dni w planie pracy dla pracowników zatrudnionych na stawkę miesięczną. Jeśli pracownik po zmianie wymiaru etatu nadal pracuje w te same dni co przed zmianą, tylko zaczyna pracę o innej godzinie należy w konfiguracji zdefiniować dla takiej osoby dedykowany kalendarz. Godziny pracy w kalendarzu powinny zostać ustawione tak, jak dla pracownika na całym etacie. Dodatkowo należy zaznaczyć parametr ‚Uwzględniaj wymiar etatu’. Następnie nowy kalendarz należy przypiąć u pracownika w zapisie historycznym obowiązującym od dnia zmiany wymiaru etatu. W planie pracy pracownika w okresie od zmiany wymiaru etatu godzina rozpoczęcia pracy będzie zgodna z godziną ustawioną w konfiguracji w nowym kalendarzu, a liczba godzin pracy zgodna z nowym wymiarem etatu. Takie ustawienie spowoduje przy wyliczaniu wynagrodzenia zasadniczego za oba okresy uwzględnienie norm miesięcznych odpowiednich dla poszczególnych wymiarów etatu. W przypadku innej konfiguracji należy zweryfikować wyliczone wynagrodzenie zasadnicze i w razie potrzeby skorygować ręcznie.

W jaki sposób mogę odnotować seryjnie obniżenie pracownikom stawki zaszeregowania o określony procent np. 20%?

W module Płace i Kadry Plus za pomocą ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ jest możliwość zmiany stawki zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników o określony procent. Na formularzu ‘Seryjnej zmiany wartości pola’ należy zaznaczyć parametr ‘Z aktualizacją’ i podać datę, od kiedy ma obowiązywać nowa stawka. Następnie w sekcji ‘Definicje zmiany’ w polu ‘Nazwa pola’ należy wybrać ‘Stawka zaszeregowania’, a na zakładce ‘Szczegóły’ podać wzór: Historia.Etat.Stawka= Historia.Etat.Stawka*0.8. Seryjną zmianę wykonujemy za pomocą ‘pioruna’. Stawka zaszeregowania dla zaznaczonych pracowników zostanie obniżona o 20%, czyli będzie wynosić 80% ich dotychczasowego wynagrodzenia.

Jak w programie rozłożyć na raty należności z tytułu składek ZUS?

Aby odnotować wpłaty w układzie ratalnym zatwierdzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w programie Comarch ERP Optima należy podzielić płatność powstałą z tytułu naliczonej deklaracji ZUS DRA.

W tym celu należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności, a następnie po podświetleniu płatności wybrać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcję ‘Podziel’. Dla pozycji ‘Zapis nowy’ należy podać kwotę oraz termin pierwszej raty, pozostała kwota zostanie wprowadzona w polu ‘Zapis oryginalny’. Po potwierdzeniu podziału płatności, powstaną dwa zapisy – na zadeklarowana kwotę pierwszej raty oraz pozostałą kwotę, którą należy w analogiczny sposób podzielić – do ostatniej raty.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie www.zus.pl

W jaki sposób odnotować odroczenie terminu płatności do ZUS?

Firmy korzystające z odroczenia terminu płatności składek ZUS, są zobowiązane do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z załącznikami na takich samych zasadach jak dotychczas.

Aby w programie odnotować przesunięcie terminu wpłaty do ZUS, po naliczeniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności wynikającej z deklaracji ZUS wprowadzić nową datę w polu ‘Termin płatności’.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie www.zus.pl

Jak odnotować zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS?

Jeżeli jesteś pracodawcą zatrudniającym poniżej 10 pracowników lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą, możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące – od 1 marca do 31 maja 2020 r.

W przypadku skorzystania z takiego zwolnienia deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z załącznikami powinny być naliczone w programie i złożone na takich samych zasadach jak dotychczas.

Po zapisaniu deklaracji miesięcznej, należy wejść w Kasa/Bank > Preliminarz płatności i w płatności dotyczącej składek ZUS na zakładce 1. Ogólne w polu ‘Status’ wybrać opcję: ‘Nie podlega’.

Informacje na temat uzyskania wsparcia z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie www.zus.pl

Tarcza antykryzysowa Comarch ERP Optima.
Księgowość

Czy mogę w Comarch ERP Optima zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek?

Tak. Jeśli jesteś Podatnikiem PIT lub Małym podatnikiem CIT (pełna forma sprawozdawczości) od marca 2020 możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. O tej rezygnacji poinformujesz w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok.
Funkcja dostępna jest w wersji Comarch ERP Optima 2020.5

Jeśli za pierwsze miesiące 2020 roku policzyłeś zaliczki uproszczone to w miesiącu rezygnacji (najwcześniej marzec 2020) będziesz mógł policzyć zaliczki na zasadach ogólnych. W tym celu na liście zaliczek rozwiniesz dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybierzesz: Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L / Zaliczka na CIT-8. Wyliczając podatek za kolejne miesiące program automatycznie podpowie odpowiedni rodzaj zaliczki.

W jaki sposób mogę odliczyć w trakcie roku darowiznę przekazaną w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19?

Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. W zależności od zastosowanej formy opodatkowania sugerujemy ująć tą kwotę odpowiednio:

 • Zaliczka na CIT-8 –> Informacja dla CIT-8/O -> sekcja B.3 Inne odliczenia od dochodu.
 • Zaliczka na PIT-36/PIT-28 -> Udziały i kwoty deklaracji właściciela -> Odliczenia od dochodu – Inne odliczenia.
 • Zaliczka na PIT-36L –> udostępnione zostanie dedykowane pole umożliwiające odliczenia darowizny na COVID-19 oraz nowy wzór zaliczki.
  Funkcja dostępna w wersji 2020.5.

Uwaga Nowa ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:

 • do 30.04.2020 r.– 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r.– 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r.– 100% wartości darowizny.

Przykład:
Podatnik w kwietniu przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach deklaracji właściciela należy wprowadzić wartość 20 000 zł.

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania Comarch ERP Optima:

Comarch ERP Optima 2020.5.1