Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Nowa wersja e-Sklepu Comarch - 2020.3


20 sierpnia 2020

Nowa Wersja Comarch e-Sklep 2020.3

Prezentujemy Państwu wybrane nowości i zmiany w najnowszej wersji Comarch e-Sklep 2020.3

Pliki z Comarch ERP XL udostępniane kontrahentowi w sklepie w wersji B2B

W najnowszej aktualizacji e-Sklepu, w wersji B2B z aktywną usługą Comarch Sync, umożliwiono udostępnianie kontrahentom plików dodawanych w Comarch ERP XL na zakładce kontrahenta "Załączniki". Dopuszczalne formaty to: doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip oraz rar.

Funkcjonalność obsługuje najnowszy szablon Szafir - 2020.3

Obszar udostępnianych plików w sklepie Comarch szablon Szafir B2B

Wyświetlanie statusu płatności na liście zamówień pobieranych z ERP

W szablonie Szafir kontrahenci zalogowani do sklepu mogą w Strefie Klienta na liście zamówień z e-Sklepu oraz na liście zamówień udostępnianych za pomocą Comarch e-Sklep Sync zobaczyć status płatności i dostaw dla widniejących zamówień.

Na chwilę obecną powyższa funkcjonalność nie współpracuje z Comarch ERP XL

Comarch e-Sklep widoczne statusy płatności na liście zamówień w panelu kontrahenta

Integracja z systemem płatności eService

Aby umożliwić w sklepie Comarch 2020.3 obsługę płatności online za pośrednictwem platformy eService, należy podpisać umowę z usługodawcą a następnie skonfigurować płatność w panelu administracyjnym sklepu. Po dokonaniu aktywacji należy dodać nową płatność w konfiguracji "dostaw i płatności"

Szczegółowe informacje na temat integracji płatności eService z Comarch e-Sklep znaleźć można na stronie producenta: Comarch

Szybsze generowanie pliku XML dla porównywarek cen oraz użytkownika (feed produktowy) dzięki możliwości wyboru grup towarowych

Pracę przy generowaniu pliku XML znacznie usprawnia w wersji 2020.3 możliwość wskazania grup towarowych z których będą pobrane kartoteki towarowe. W przypadku braku istniejącego powiązania wybranej kategorii z kategorią w serwisie, jej pozycja na liście wybranych będzie wyróżniona podświetleniem w czerwonym kolorze

Generowanie XML dla porównywarek w oparciu o grupy towarowe w Comarch e-Sklep 2020.3

Okienko wyboru grupy towarowej dla pliku XML w Comarch e-Sklep 2020.3

Wykluczenie ze sposobów dostawy tej, która nie spełnia wymagań wagowych

W sklepie Comarch 2020.3 została dodana możliwość skonfigurowania na formach dostawy przedziału wagowego, którego spełnienie lub nie, włączy lub wyłączy daną formę dostawy z procesu realizacji zamówienia składanego przez użytkownika sklepu.

Funkcjonalność ta wymaga przypisania wag dla jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych (o ile są do sklepu wysyłane) na kartotekach towarowych w posiadanym systemie ERP Comarch.

Konfiguracja dostawy - pola na uzupełnienie wagi towaru

Wymiary towaru oraz waga widoczne na liście towarów wykluczonych ze sposobu dostawy

W celu ułatwienia wyboru wykluczonych z danego sposobu dostawy towarów, udostępnione zostały na liście kolumny "długość", "szerokość", "wysokość", "jednostka miary" oraz "waga". Dla kolumny "jednostka miary" dodatkowo wprowadzono możliwość filtrowania.

Konfiguracja dostawy - dodatkowe kolumny

Zmienione treści i szablon graficzny wiadomości e-mail wysyłanych ze sklepu Comarch 2020.3

W najnowszej wersji sklepu zmianie uległy treści oraz szata graficzna wysyłanych powiadomień mailowych. Motywy kolorystyczne powiadomień dopasowane zostały do motywów kolorystycznych standardowych szablonów Comarch

Parametryzacja punktów odbioru osobistego dla Poczty Polskiej w Comarch e-Sklep 2020.3

W najnowszych szablonach Comarch e-Sklep, dla odbioru dostawy w placówce Poczty Polskiej, dodano możliwość skonfigurowania rodzajów punktów, które będą się pokazywały użytkownikowi na mapie.

W konfiguracji dostępne są dwie opcje reprezentujące zbiór punktów odbioru:

  • Automaty - reprezentuje automaty pocztowe Poczty Polskiej, Biedronka, Carrefour, pocztowe Poczty Polskiej, Lewiatan oraz automat Społem.
  • Żabka - reprezentuje punkty odbioru w sklepach Żabka oraz Freshmarket

Warto pamiętać, że nie wszystkie punkty odbioru dysponują dostępnymi w Comarch e-Sklep metodami płatności. Użytkownik sklepu, po wyświetleniu mapy zobaczy tylko te punkty, które obsługują wcześniej wybraną przez niego płatność.

Dostępne opcje konfiguracyjne odbioru przesyłki w punkcie Poczty Polskiej w Comarch e-Sklep

Synchronizacja wszystkich grup kontrahenta z systemu Comarch ERP

Dzięki wprowadzeniu obsługi synchronizacji wielu grup kontrahenta usprawnione zostało naliczanie rabatów uzależnionych od grupy, wyświetlanie rabatów w Strefie klienta (szablon Szafir) oraz naliczanie darmowej dostawy dla grupy kontrahentów.

Udostępnianie towarów archiwalnych na mapie strony XML

W najnowszej wersji sklepu generowana mapa strony zawiera również towary archiwalne. Konfiguracja mapy strony XML znajduje się w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu "pozycjonowanie/Mapa strony XML"

Więcej informacji na temat mapy strony XML znaleźć można w artykule na stronie producenta: Mapa strony XML.

Przekierowania 301 na zewnętrzne adresy URL

Na potrzeby utrzymania pozycjonowania sklepu w przeglądarkach internetowych, w jego najnowszej wersji umożliwiono dodawanie przekierowań 301 na zewnętrzne adresy URL z wykupionym certyfikatem bezpieczeństwa - SSL (HTTP(s))

W panelu konfiguracyjnym przekierowań 301 została dodana kolumna, w której należy dodatkowo wybrać jeden z dwóch typów przekierowań adresu - zewnętrzny lub wewnętrzny. W przypadku importu pliku z listą przekierowań, należy dodać w nim parametr "external" z wartością "1" dla linków zewnętrznych, natomiast "0" dla linkowania wewnętrznego. Domyślnym ustawieniem przekierowania, w przypadku braku takiego parametru, jest przekierowanie wewnętrzne.

Kolumna rodzaju przekierowania 301 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep wersji 2020.3

Informacje o wybranej płatności wysyłane do ERP

W pliku XML, który tworzy się podczas synchronizacji między systemem ERP a e-Sklepem, dodano informację na temat typu płatności online jaka była używana do opłacenia poszczególnych zamówień (np. Dotpay, Tpay, eService). Na chwilę obecną funkcjonalność ta obsługiwana jest w systemie Comarch ERP Optima. Informacja o typie widnieje na RO będącym w buforze na zakładce "e-sklep" w polu "forma płatności".

Błędy synchronizacji – wyświetlanie listy towarów, które wymagają poprawy w ERP

W najnowszej wersji sklepu, w dzienniku zdarzeń, dostępna jest lista towarów, przy których wystąpiły nieprawidłowości podczas próby ich synchronizacji, z możliwością eksportu listy do pliku. Informacja o towarach dostępna jest po kliknięciu w link "Szczegóły" uwidoczniony pod danym błędem.

Widok listy towarów wywołujących błędy synchronizacji w Comarch e-Sklep

Produktyzacja Allegro - powiązanie towaru z produktem Allegro

Na potrzeby wprowadzonej w serwisie Allegro produktyzacji (grupowanie ofert tego samego produktu) w sklepie Comarch 2020.3 umożliwiono powiązanie towarów z produktami Allegro. Wystawienie swojej oferty na zasadzie podłączenia towarów do zdefiniowanych przez Allegro protoplastów spowoduje nadpisanie informacji o towarach jakie zostały wcześniej wysłane standardowym sposobem.

Informacje na temat produktyzacji znaleźć można w dokumentacji Allegro

Dane kupującego na Allegro wyświetlane na zamówieniu w e-Sklepie

W panelu administracyjnym e-Sklepu, na liście zamówień pochodzących z Allegro, umożliwiono wyświetlanie danych Kupującego, Odbiorcy i Faktury. Dane Kupującego i dane do faktury dostępne są na zamówieniu pochodzącym z Allegro na zakładce "Kontrahent", natomiast na zakładce "Dostawa i płatność" wyświetlane są dane Odbiorcy.

Automatyczna aktualizacja cen towarów wystawionych na aukcji Allegro

Od wersji sklepu 2020.3 w panelu administracyjnym dostępny jest parametr Zmień cenę na aukcji po zmianie ceny w sklepie odpowiadający za włączenie bądź wyłączenie automatycznej aktualizacji ceny towarów wystawionych na Allegro. Aktualizacja cen zajdzie wyłącznie dla tych towarów, których cena została obniżona.

Wymiary towaru zgodne z wybraną jednostką miary

We wszystkich standardowych szablonach Comarch umożliwiono wyświetlanie wymiarów przypisanych do podstawowej jednostki miary w systemie ERP lub w panelu administracyjnym e-Sklepu. Jeżeli towar ma skonfigurowane jednostki miary pomocnicze i przypisane są do nich wymiary, to one również będą widoczne po zmianie jednostki miary w szablonie.

Widok wymiarów towaru na kartotece towarowej sklepu Comarch w wersji 2020.3

Przykładowy plik CSV do importu koszyka - szablon Szafir

W szablonie Szafir dodano funkcjonalność dzięki której użytkownicy będą mieli dostęp do wzoru pliku CSV, na podstawie którego będą mogli przygotować listę towarów w celu szybkiego zaimportowania ich do koszyka. Aby umożliwić użytkownikom pobranie przygotowanego wzoru pliku musi on posiadać nazwę "cart_importcsv_file" i zostać wgrany w panelu sklepu w obszarze "Ustawienia/Pliki użytkownika".

Opcja umożliwiająca pobranie przykładowego pliku CSV towarów

Cena sugerowana dla niezalogowanych użytkowników

W najnowszym szablonie Szafir, którego konfiguracja pozwala przeglądać asortyment niezalogowanym użytkownikom, umożliwiono prezentowanie sugerowanej ceny detalicznej na rzecz ceny poprzedniej. W celu uruchomienia funkcjonalności należy:

  • w ERP, w konfiguracji stanowiska/oddziału, zaznaczyć parametr "cena poprzednia"
  • w panelu administracyjnym sklepu, w konfiguracji "Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i rabaty" włączyć opcje: "Ukryj ceny dla klientów niezalogowanych" oraz "Pokaż ceny poprzednie dla klientów niezalogowanych"
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu, w menu "Wygląd sklepu/Ustawienia" na zakładce "Ustawienia szablonu" włączyć parametr "Prezentuj cenę poprzednią jako sugerowaną cenę detaliczną"

Zmiany należy zapisać i opublikować.

Ukrywanie stanów magazynowych dla niezalogowanych użytkowników

W ustawieniach szablonu Szafir został dodany parametr "Prezentuj informacje o stanach magazynowych dla klientów niezalogowanych" w celu zablokowania dostępu do tej informacji użytkownikom nie posiadającym konta. Domyślnie w szablonie Szafir ilości produktów są prezentowane dla klientów niezalogowanych, aby to zmienić, należy opcję ustawić w pozycji "NIE"

Opcja ukrywania stanów magazynowych niezalogowanym użytkownikom sklepu Comarch Szafir B2B

Obsługa towarów archiwalnych w standardowych szablonach Comarch e-Sklep

W najnowszych wersjach szablonów Comarch towary wyświetlają się jako archiwalne gdy:

  • nie są dłużej udostępniane w sklepie ale zostało złożone przynajmniej jedno zamówienie
  • zostały oznaczone w systemie ERP jako "Archiwalny" (karta towaru Comarch ERP XL zakładka 'ogólne')
  • posiadają w systemie ERP status "Dostępny" natomiast w sklepie, przy zaznaczonym parametrze "Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0", jego stan magazynowy wyniesie 0.

Prezentacja towaru archiwalnego w Comarch e-Sklep 2020.3 we współpracy z Comarch ERP XL

Konfigurator produktów w wersji B2B sklepu

Konfigurator produktów jest to funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi sklepu skompletowanie zamówienia (np. zabudowę kuchni). Do jej działania wymagana jest aktywna usługa Comarch e-Sklep Sync w wersji 2020.3 oraz modyfikacja szablonu, która zostanie umieszczona w dokumentacji sklepu

Różne jednostki na towarze nadrzędnym, a towarach podrzędnych

W Comarch e-Sklep 2020.3 pojawiła się obsługa dodawania towarów zgrupowanych (fantomów) do koszyka w przypadku, gdy towary podrzędne posiadają inne jednostki niż towar nadrzędny.

Standardowo jednostki są pobierane z towaru nadrzędnego. Aby skorzystać z powyższej funkcjonalności należy skontaktować się z Comarch poprzez System Obsługi Zgłoszeń i wyrazić potrzebę dodania funkcjonalności w sklepie.

Synchronizacja rabatów z Comarch ERP Optima

W najnowszej wersji sklepu poprawiono mechanizm synchronizacji rabatów z Comarch ERP Optima. Rabaty przesyłane są niezależnie od typu eksportu - pełnego czy różnicowego.

Poprawa działania mechanizmu wyszukiwarki

W przypadku gdy w ustawieniach domyślnego sposobu wyszukiwania zaznaczono wszystkie opcje (z wyrażeniem, ze wszystkimi słowami, z którymkolwiek ze słów, z częścią słowa), a w wyszukiwarce wpisano słowa odnoszące się do nazw dwóch różnych towarów, to wyszukiwarka nie zwracała żadnych wyników. Obecnie funkcjonalność działa poprawnie.

Comarch e-Sklep 2020.3 współpracuje z systemami Comarch ERP od wersji 2020

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją prezentującą pełną listę nowości i ulepszeń wprowadzonych w Comarch e-Sklep 2020.3

Zobacz pełną listę zmian