Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Automatyzacja obiegu dokumentów między spółkami w grupie Piotr i Paweł S.A.


20 sierpnia 2012

Działająca w trybie automatycznym aplikacja odpowiada za migrację transakcji handlowych typu faktura sprzedaży między spółkami w grupie kapitałowej. W momencie pojawienia się nowej faktury sprzedaży, która nie została jeszcze przeniesiona do firmy adresata zostaje uruchomiona procedura, która tworzy na jej podstawie fakturę zakupu oraz generuje dwa pliki opisujące dokument:

  • obraz dokumentu w formacie EDI,
  • obraz wydruku dokumentu w formacie PDF.

Dodatkowo w bazie zostaje umieszczona informacja o dacie przesłania i odebrania faktury.

Wszystkie zmigrowane dokumenty znajdują się w repozytorium dostępnym z poziomu przeglądarki www, gdzie można je przeglądać oraz wydrukować.

W przypadku niepowodzenia operacji nawiązania połączenie z bazą docelową, aplikacja kończy działanie dla tego dokumentu oznaczając go kodem fiaska i jednoczenie  udostępniając taką informację w repozytorium. Dla dokumentów, które nie zostały przeniesione automatycznie istnieje możliwość ręcznego wymuszenia replikacji.

Funkcjonalność przyniosła Klientowi natychmiastowe wymierne korzyści. Przede wszystkim wyeliminowała konieczność zapisywania tego samego dokumentu przez wystawcę i odbiorcę faktury oraz powstanie błędów przy ich wprowadzaniu. Nie ma potrzeby wysyłania fizycznie dokumentów drogą pocztową, co generuje dla firmy dodatkowe koszty. Wystawiane faktury są od razu dostępne dla odbiorcy, co wpływa korzystnie na terminowe dokonanie zapłaty.