Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Comarch e-Sprawozdania Finansowe - integracja z ERP


01 lipca 2018

Nowa aplikacja Comarch e-Sprawozdania

Program Comarch e-Sprawozdania to kompletna aplikacja do sprawozdań finansowych zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów. Aplikacja pozwala na przygotowanie oraz wysłanie rocznego sprawozdania finansowego w formacie pliku XML. Aplikacja pozwala na składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych, średnich oraz małych jednostek innych niż banki, czy zakłady ubezpieczeń (zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5 Ustawy o Rachunkowości).

Zmiany w przepisach

Do tej pory sprawozdania finansowe sporządzane były w formie papierowej i ręcznie podpisywane przez cały zarząd. Następnie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami były przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego. 

Teraz cały proces składania sprawozdań finansowych zostaje zdigitalizowany, a aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie go wspierać - będzie służyć nie tylko do tworzenia sprawozdań, ale też pełnić rolę centrum zarządzania dokumentacją sprawozdawczości finansowej w firmie.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na utworzenie pełnego sprawozdania, które składa się z :

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • bilansu,
 • rachunku zysków oraz strat (wariant porównawczy albo kalkulacyjny),
 • zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych (wariant pośredni albo bezpośredni),
 • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego,
 • pozostałych not, a także objaśnień.

Lista możliwości programu:

 • integracja z danymi zawartymi w systemach Comarch ERP (m.in. pobieranie informacji liczbowych z zestawień księgowych),
 • przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni,
 • przygotowanie i przesyłanie innych dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową (np. sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta),
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
 • łatwy dostęp do sprawozdań finansowych z lat poprzednich,
 • możliwość współpracy z innymi systemami klasy ERP (Altum, Optima, XL).

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika:

(cenny netto za licencję serwerową)

Aplikacja e-Sprawozdania to rozwiązanie, które oferuje łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz umożliwi przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Przygotujemy Twoją Firmę na zmiany w 2019 roku. Z nami to możliwe!

Archiwum

  e-Sprawozdania     aplikacja comarch     comarch poznań     finanse     program e-Sprawozdania     aplikacja do obsługi sprawozdań finansowych     sprawozdania finansowe poznań 


Aktualności


  piątek, listopada 15

Promocja Comarch TNA Gateway
Zapraszamy do skorzystania z promocji skierowanej do wszystkich Klientów Comarch. Comarch TNA Gat...

więcej »

  wtorek, listopada 12

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.3
Nowa wersja systemu Comarch ERP XL 2019.3 to nowości, które objęły każdy z obszarów systemu. Zac...

więcej »

Czy rozwiązania Profisoft sprawdzą się w mojej firmie?


Tak! Rozwiązania Profisoft to szeroka oferta oprogramowania i usług dla różnych typów prowadzonej działalności, począwszy od firm jednoosobowych, po przedsiębiorstwa zatrudniające kilkaset osób.