Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Comarch e-Sprawozdania Finansowe - integracja z ERP


01 lipca 2018

Nowa aplikacja Comarch e-Sprawozdania

Program Comarch e-Sprawozdania to kompletna aplikacja do sprawozdań finansowych zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów. Aplikacja pozwala na przygotowanie oraz wysłanie rocznego sprawozdania finansowego w formacie pliku XML. Aplikacja pozwala na składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych, średnich oraz małych jednostek innych niż banki, czy zakłady ubezpieczeń (zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5 Ustawy o Rachunkowości).

Zmiany w przepisach

Do tej pory sprawozdania finansowe sporządzane były w formie papierowej i ręcznie podpisywane przez cały zarząd. Następnie wraz z innymi niezbędnymi dokumentami były przesyłane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego. 

Teraz cały proces składania sprawozdań finansowych zostaje zdigitalizowany, a aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie go wspierać - będzie służyć nie tylko do tworzenia sprawozdań, ale też pełnić rolę centrum zarządzania dokumentacją sprawozdawczości finansowej w firmie.

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania pozwala na utworzenie pełnego sprawozdania, które składa się z :

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • bilansu,
 • rachunku zysków oraz strat (wariant porównawczy albo kalkulacyjny),
 • zestawienia zmian w kapitale własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych (wariant pośredni albo bezpośredni),
 • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego,
 • pozostałych not, a także objaśnień.

Lista możliwości programu:

 • integracja z danymi zawartymi w systemach Comarch ERP (m.in. pobieranie informacji liczbowych z zestawień księgowych),
 • przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni,
 • przygotowanie i przesyłanie innych dokumentów związanych ze sprawozdawczością finansową (np. sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta),
 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem,
 • łatwy dostęp do sprawozdań finansowych z lat poprzednich,
 • możliwość współpracy z innymi systemami klasy ERP (Altum, Optima, XL).

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika:

(cenny netto za licencję serwerową)

Aplikacja e-Sprawozdania to rozwiązanie, które oferuje łatwy dostęp do sprawozdań z lat poprzednich oraz umożliwi przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni.

Przygotujemy Twoją Firmę na zmiany w 2019 roku. Z nami to możliwe!

Archiwum

  e-Sprawozdania     aplikacja comarch     comarch poznań     finanse     program e-Sprawozdania     aplikacja do obsługi sprawozdań finansowych     sprawozdania finansowe poznań 


Aktualności


  piątek, lipca 05

Nowa wersja Comarch ERP XL 2019.2
Nowa wersja systemu Comarch ERP XL 2019.2 to aż 140 nowości, które objęły każdy z obszarów system...

więcej »

  środa, lipca 03

20% Rabatu na Comarch PPK - Promocja Lipcowa
Lipcowa Promocja na zakup Comarch PPK..

więcej »

Czy rozwiązania Profisoft sprawdzą się w mojej firmie?


Tak! Rozwiązania Profisoft to szeroka oferta oprogramowania i usług dla różnych typów prowadzonej działalności, począwszy od firm jednoosobowych, po przedsiębiorstwa zatrudniające kilkaset osób.