Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Obsługa pracy zdalnej w Comarch ERP Optima 2023.3.1


20 marca 2023

obsluga pracy zdalnej w comarch erp optima

Najnowsza udpstępniona wersja Comarch ERP Optima to głownia zmiany naliczenia i wysyłki deklaracji CIT-8E(3)oraz PIT-37(29) na formularzach obowiązującym za rok 2022,  a także możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) do systemu e-Deklaracje. Wprowadzono także zmiany wynikające z regulacji pracy zdalnej

 

Formularze PIT-37 i CIT 8E za rok 2022

Nowa wersja Optimy umożliwia naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:

  • PIT-37(29) z załącznikami: >PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
  • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).

 

Podczas dodawania deklaracji PIT-37(29), CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. (Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy, pojawia się ostrzeżenie, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022/ za okres od 01.01.2022.)

 

Regulacje dotyczące pracy zdalnej

Od 7 kwietnia >2023 r. praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W programie, w celu ewidencji okazjonalnej pracy zdalnej, wprowadzono nową standardową strefę ‘Czas pracy wykonywanej zdalnie okazjonalnie’.

Dodatkowo w programie udostępniono Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej. 

Od kwietnia także pracodawcy są zobowiązani rekompensować pracownikom część wydatków ponoszonych podczas pracy zdalnej. W Comarch ERP Optima dodane zostały nowe standardowe typy wypłat: ‘Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’ i ‘Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’. Są to dodatki kwotowe, nieopodatkowane i nieoskładkowane, wpływające na kwotę wypłaty. 

 

Obsługa pracy zdalnej w Comarch HRM

Zarówno w wersji działającej samodzielnie jak i w oparciu o ERP wprowadzono obsługę pracy zdalnej okazjonalnej wraz z kontrolą limitu rocznego, a także:

  • dodano możliwość wymogu akceptacji regulaminu pracy zdalnej przez pracownika przed jej zaplanowaniem,
  • umożliwiono określenie miejsca wykonywania pracy zdalnej,
  • dodano możliwość usunięcia przez kierownika zatwierdzonego wniosku o pracę zdalną.

Pozostałe zmiany obejmują między innymi kontrolę limitów pracy zdalnej z poziomu planu pracy, kreatora oraz czasu pracy, a także dodawanie dokumentów do Intranetu przez dowolnego Użytkownika.

Inne zmiany w Comarch ERP Optima 2023.3.1

  1. Comarch sPrint - obsługa hiperlinków, optymalizacja procesu otwierania nowych wydruków oraz obsługa logowania po uprawnieniach domenowych do menadżera kluczy. Od wersji 2023.3.1 instalator sPrint jest wpięty w instalator Optimy.
  2. CRM - Windykacja należności. Umożliwia wysłanie jednego wspólnego maila z powiadomieniem gdy dla kontrahenta jest kilka płatności podlegających windykacji z tym samym terminem płatności.
  3. Krajowy System e-Faktur - dodano możliwość wysyłki dokumentów do Krajowego System e-Faktur za pomocą tokena wygenerowanego bezpośrednio na stronie KSeF