Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

PROFICENTER automatyzuje obsługę najemców w CH STARY BROWAR w Poznaniu


05 czerwca 2012

Wdrożenie nowoczesnej aplikacji, której podstawową funkcją jest możliwość cyklicznego rozliczania usług świadczonych szerokiej grupie odbiorców, zdecydowanie zoptymalizowało obsługę najemców Centrum Handlowego STARY BROWAR oraz zmniejszyło pracochłonność wykonywania tych samych operacji.

Opracowane rozwiązanie służy do ewidencji różnego typu umów zawieranych z najemcami, z możliwością definiowania algorytmów w dowolnych kompilacjach w celu wyliczania kwot, na jakie będą opiewać wystawiane w systemie faktury. Wszystkie centra, lokalizacje, punkty, odbiorcy, umowy i składniki umów są opisane przez zestaw dowolnie definiowanych parametrów (cech). Lista tych cech jest wspólna dla całej aplikacji. Cechą może być na przykład powierzchnia punktu handlowego, rodzaj abonamentu, moc zainstalowana, cena jednostkowa za impuls telefoniczny, rodzaj pakietu usług, itd. ale też parametrem może być ilość zużytych impulsów telefonicznych, czy też bieżąca wartość licznika prądu czy gazu.

Parametry (cechy) zadeklarowane jako takie, których wartość pochodzi z odczytów umożliwiają masową aktualizację bieżącej wartości. Taka aktualizacja może odbywać się ręcznie, na podstawie odczytu arkusza EXCEL, pliku tekstowego lub XML o określonej niezmiennej strukturze, aż po możliwość odczytywania z liczników lub urządzeń.

Aplikacja została wyposażona w edytor tekstowy pozwalający na sporządzenie, edycję i wydruk treści umów. Tak zdefiniowane dokumenty są przechowywane w bazie danych i dostępne na każdym stanowisku administracyjnym aplikacji.

Aplikację wyposażono w moduł raportowania wraz z dołączonym projektantem raportów umożliwiającym użytkownikowi końcowemu tworzenie własnych raportów, wydruków faktur czy też analiz lub zestawień.

Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z systemem do zarządzania Comarch CDN XL.

Zasadnicze korzyści, jakie uzyskano po wdrożeniu PROFICENTER to: oszczędności czasu (zmniejszenie czasochłonności obsługi procesów, przyspieszenie wykonywania czynności powtarzalnych oraz automatyzacja operacji algorytmicznych lub sekwencyjnych), szybki dostęp do aktualnej informacji o historii transakcji z danym najemcą i stanie jego aktualnych rozliczeń

- reasumuje Pan Aleksander Majewski, Dyrektor IT Fortis Centrum 50/50 Projekt Sp. z o.o. sp.k.

 

PROFICENTER to rozwiązanie elastyczne i intuicyjne, użytkownik w łatwy sposób może dopisywać własne algorytmy, ma znaczny wpływ na personalizację aplikacji, kreowanie jej funkcjonalności i zarządzanie jej zawartością.

http://starybrowar5050.com/