Zadzwoń do nas Mapa dojazdu

Nowe możliwości dla Biur Rachunkowych w Comarch ERP Optima 2024.5.1


25 czerwca 2024

Zapytaj o aktualizację Comarch ERP Optima

 

Comarch ERP Optima 2024.5.1

Zamykanie miesiąca dla klientów biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP XT i Comarch Moje BR

Funkcja ma za zadanie pomóc biurom rachunkowym w terminowym wyliczaniu deklaracji. Z jednej strony klient może powiadomić biuro, że na dany miesiąc dostarczone zostały już wszystkie oczekiwane dokumenty i jest on gotowy do zamknięcia, a z drugiej strony biuro może wyznaczyc datę zamknięcia miesiąca, czyli ostatecznego terminu do którego przyjmuje dokumenty, aby zmotywować klienta do dostarczenia dokumentów na czas.

Jeżeli po stronie klienta pojawi się konieczność wystawienia i dosłania dodatkowych dokumentów do zamkniętego miesiąca, będzie on musiał skontaktować się z biurem rachunkowym, aby biuro otworzyło mu miesiąc po stronie programu Comarch ERP Optima.

Funkcjonalność dostępna jest dla Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych oraz ich klientów korzystających z Comarch ERP XT i Moje BR z uruchomioną Internetową Wymianą Dokumentów.

Przypominamy, że do końca czerwca trwa jeszcze promocja z okazji Dnia Księgowego na licencje Comarch ERP XT dla klientów Biura Rachunkowego

Sprawdź szczegóły promocji

Comarch Apfino dla Biur Rachunkowych

Integracja z Comarch Apfino została poszerzona o usługę importu historii transakcji rachunku bankowego. Obejmuje ona:

 • importu historii transakcji z rachunków bankowych biura rachunkowego, 
 • importu historii transakcji z rachunków bankowych klientów biura rachunkowego,
 •  synchronizację kontrahentów, faktur i płatności w bazach klientów biura rachunkowego

Funkcjonalność wymaga założenia darmowego konta w Comarch Apfino i integracji z Comarch ERP Optima. Po stronie Apfino dostępna będzie od 1 lipca.

Obsługa kadrowa umów B2B

W najnowszej wersji umożliwiono ewidencję umów B2B oraz naliczanie limitów nieobecności dla osób współpracujących w ramach umów B2B. Analiza pracy pracowników zatrudnionych w modelu B2B jest również możliwa w Comarch HRM po zaznaczeniu właściwego parametru.

Faktury zaliczkowe zakupu

Nowością dodaną w aktualnej wersji Comarch ERP Optima jest możliwość rejestracji zaliczki dla dostawcy oraz rozliczenie jej na fakturze zakupu. Fakturę zaliczkową zakupu można utworzyć do zatwierdzonego zamówienia u dostawcy, także w walucie obcej. Do tak wystawionej faktury można wykonać: korektę wartości, korektę kursu waluty, notę korygującą w celu poprawienia danych adresowych sprzedawcy.

Istnieje możliwość częściowego przyjmowania towarów na podstawie ZD powiązanego z fakturą zaliczkową zakupu, a następnie rozliczanie ich poprzez fakturę zakupu. Dokument ZD możemy przekształcać wielokrotnie do PZ do momentu, kiedy zostanie zrealizowany w całości.

Krajowy System e-Faktur

W ramach prac nad dalszą integracją z KSeF poprawiono odbiór UPO (naprawiony błąd odbioru UPO dla dokumentów anulowanych), eksport dokumentow zawierających w schemacie numeracji rok obrachunkowy zawierający znak specjalny oraz gdy odbiorca na fakturze sprzedaży nie miał uzupełnionego numeru NIP

Elementy ERP 5.0 w Analizach BI

W Analizach BI dodano raport porównujący rozliczenia i rozrachunki, umożliwiający weryfikację rozbieżności pomiędzy nimi. Wprowadzono także raport inwentaryzacji pozwalający zweryfikować stany magazynowe w systemie ze stanem faktycznym.

W obszarze Kadry i Płace widać rozwój raportów prezentujących nadgodziny, rezerwy urlopowe czy czas zakończenia pracy.

Inne zmiany w Comarch ERP Optima

 • Wprowadzony został formularz deklaracji VIU-DO(2) obowiązujący za rok 2024 wraz z jej wydrukiem oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje
 • Umożliwiono nałożenie blokady dostępu wybranym operatorom do poszczególnych rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej. Blokada dotyczy zarówno podglądu jak i wykonywania jakichkolwiek operacji.
 • Pojawiła się możliwość dodania oraz wydruku formularza pełnomocnictwa UPL-1 do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Dodano możliwość automatycznego odbioru UPO dla plików JPK_7 wysłanych do e-Deklaracji. W przypadku pomyślnego przesłania lub odrzucenia pliku przez serwer e-Deklaracji wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Jeżeli deklaracja została wstępnie przetworzona, ale nie zostało jeszcze dla niej wygenerowane UPO, program będzie ponawiał próbę jego pobrania. W wersji dla biur rachunkowych dodano też seryjne generowanie i podgląd plików JPK_7
 • Umożliwiono kontrolę naruszeń planu i/lub czasu pracy pracownika na podstawie reguł wynikających z Kodeksu Pracy, ppd kątem zachowania: doby pracowniczej, odpoczynku dobowego, odpoczynku tygodniowego, co 4 wolnej niedzieli. Weryfikacja odbywa się automatycznie lub na żądanie użytkownika.
 • Dokonano zmian w konfiguracji Comarch Shipping ułatwiających obsługę maksymalnej dopuszczalnej masy paczki. Dodano także obsługę przesyłek zbiorczych i seryjnego generowania dokumentów dla nich.
 • Dodano współpracę z terminalem płatniczym eService (protokół ECR EFT)
 • Umożliwiono automatyczne zdejmowanie blokady sprzedaży założonej w wyniku procesu windykacji należności, które następuje w momencie całkowitego rozliczenia wszystkich płatności, które w wyniku automatycznej windykacji spowodowały nałożenie tej blokady. Automat nie działa, jeśli blokada została założona w wyniku ręcznej windykacji lub manualnie przez operatora na karcie kontrahenta

Pobierz aktualizację Comarch ERP Optima

Nowości w Comarch HRM 2024.5.1

Bezpieczeństwo

Poprawiono bezpieczeństwo aplikacji przez wprowadzenie weryfikacji dwuetapowej - dodatkowym czynnikiem weryfikacyjnym, poza loginem i hasłem, będzie kod generowany w aplikacji mobilnej Google Authenticator. Usunięto także błąd uniemożliwiający niektórym użytkownikom zmianę resetowanego hasła.

Umowy B2B

Wprowadzono obsługę osób wykonujących pracę na podstawie umowy B2B, w tym możliwość odnotowania nieobecności, o czym wspominaliśmy powyżej

Kontrola nieobecności

Dodano możliwość planowania urlopów dla pracowników tymczasowych. W ramach poprawek rozwiązano problem z usuwaniem zatwierdzonej nieobecności oraz przywrócono możliwość akceptacji urlopu podwładnych z dashboardu

Pamiętaj o regularnej aktualizacji swojego oprogramowania

Jak zwykle zachęcamy do aktualizacji wykorzystywanego oprogramowania - nie tylko ze względów wydajnościowych ale też bezpieczeństwa. W razie problemów zapraszamy do kontaktu.

Poproś o pomoc z aktualizacją